Светски дан земљишта – 5. децембар ове године обележава се под слоганом „Одржимо земљиште у животу, заштитимо биодиверзитет земљишта“, а тема је живи свет који се налази у земљишту и који учествује у обављању процеса неопходних за живот на нашој планети.

Генерална скупштина Уједињених нација 2013. године је прогласила 5. децембар за Светски дан земљишта у циљу указивања на значај очувања квалитета и заштите земљишта и подстицања одрживог управљања земљишним ресурсима.

У земљишту се налази више од четвртине биодиверзитета планете земље, а нама је познат тек један одсто овог света. Организми који живе у земљишту су одговорни за одвијање многих процеса од којих зависи људска популација, као што су производња хране, складиштење органског угљеника и смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште. Такође, земљишни организми разграђују загађујуће материје и доприносе ремедијацији загађеног земљишта.

Неодрживо управљање земљиштем неповољно утиче на његов биодиверзитет и зато је неопходно предузети мере за његову заштиту.

Поред подизања свести о значају очувања земљишних екосистема за добробит човечанства и указивање на све веће изазове у одрживом управљању и заштити земљишта, Светски дан земљишта има за циљ подстицање влада, организација, заједница и појединаца широм света да активно доприносе побољшању и очувању квалитета земљишта.

За више информација о Светском дану земљишта посетите линк: http://www.fao.org/world-soil-day/about-wsd/en/

Додатне информација о Глобалној иницијативи за биодиверзитет земљишта доступне су на: https://www.globalsoilbiodiversity.org/