Овде можете преузети сву потребну документацију за јавне набавке које спроводи Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања по Закону о јавним набавкама.


Назив тендера Документација Рок за достављање понуда
Јавна набавка добара – новогодишњи поклони (одећа) за децу запослених  09. децембар до 11 часова
Услуге редизајна сајта Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања

06. децембар 2013. године до 11 часова

Услуге колективног осигурања запослених 12. новембар 2013. године до 11 часова
Јавна набавка добара, лиценци за софтвер-базе правних прописа 5. новембар 2013. године до 11 часова
Услуге одржавања и унапређење софтвера за наплату накнаде за коришћење минералних сировина 20 новембар 2013. године до 11 часова 

Услуге одржавања и сервисирања уређаја за непрекидно напајање са уградњом оригиналних резервних делова

15. октобар 2013. године до 11 часова 

 Добра-рачунарска опрема обликована по партијама

30. октобар 2013. године до 11 часова 

Услуге штампања за потребе Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања за период од 12 месеци

14. август 2013 до 11 часова 

Услуге одржавања и сервисирања рачунарске опреме, клима уређаја и уређаја за непрекидно напајање са уградњом оригиналних резервних делова

12. август 2013. до 11 часова

Услуге штампања

25. јун 2013 године  до 11 часова

Услуге превођења

26. јун 2013 године  до 11 часова

Услуге одржавања и оправке моторних возила, са уградњом оригиналних резервних делова

25. јули 2013. године до 11 часова
Набавка услуга штампаних и електронских медија  18. јун 2013. године до 11 часова
Набавка канцеларијског материјала

 27. мај 2013. године до 11 часова
Услуге обезбеђења авио карата и хотелског смештаја за период од 12 месеци 24. мај 2013. године до 11 часова
Услуге редизајна сајта Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања  20. мај 2013. године до 11 часова