Ovde možete preuzeti svu potrebnu dokumentaciju za javne nabavke koje sprovodi Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja po Zakonu o javnim nabavkama.


Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje ponuda
Javna nabavka dobara – novogodišnji pokloni (odeća) za decu zaposlenih  09. decembar do 11 časova
Usluge redizajna sajta Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja

06. decembar 2013. godine do 11 časova

Usluge kolektivnog osiguranja zaposlenih 12. novembar 2013. godine do 11 časova
Javna nabavka dobara, licenci za softver-baze pravnih propisa 5. novembar 2013. godine do 11 časova
Usluge održavanja i unapređenje softvera za naplatu naknade za korišćenje mineralnih sirovina 20 novembar 2013. godine do 11 časova 

Usluge održavanja i servisiranja uređaja za neprekidno napajanje sa ugradnjom originalnih rezervnih delova

15. oktobar 2013. godine do 11 časova 

 Dobra-računarska oprema oblikovana po partijama

30. oktobar 2013. godine do 11 časova 

Usluge štampanja za potrebe Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja za period od 12 meseci

14. avgust 2013 do 11 časova 

Usluge održavanja i servisiranja računarske opreme, klima uređaja i uređaja za neprekidno napajanje sa ugradnjom originalnih rezervnih delova

12. avgust 2013. do 11 časova

Usluge štampanja

25. jun 2013 godine  do 11 časova

Usluge prevođenja

26. jun 2013 godine  do 11 časova

Usluge održavanja i opravke motornih vozila, sa ugradnjom originalnih rezervnih delova

25. juli 2013. godine do 11 časova
Nabavka usluga štampanih i elektronskih medija  18. jun 2013. godine do 11 časova
Nabavka kancelarijskog materijala

 27. maj 2013. godine do 11 časova
Usluge obezbeđenja avio karata i hotelskog smeštaja za period od 12 meseci 24. maj 2013. godine do 11 časova
Usluge redizajna sajta Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja  20. maj 2013. godine do 11 časova