Јавна набавка је прибављање добара и услуга или уступање извођења радова од стране државног органа, организације, установе или других правних лица који се сматрају наручиоцима, на начин и под условима прописаним Законом о јавним набавкама.

  • Јавне набавке за 2019. годину можете погледати овде
  • Јавне набавке за 2018. годину можете погледати овде.
  • Јавне набавке за 2017. годину можете погледати овде
  • План набавки за 2014. годину (до 27. априла) можете погледати овде
  • План набавки за 2013. годину можете преузети овде
  • План набавки за период јул – децембар 2012. године можете преузети овде

  • Јавне набавке до 27. априла 2014. годину које је спроводило Министарство можете погледати овде

Јавне набавке које је спроводило Министарство пољопривреде и заштите животне средине можете наћи на веб сајту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде на следећем линку.