Javna nabavka je pribavljanje dobara i usluga ili ustupanje izvođenja radova od strane državnog organa, organizacije, ustanove ili drugih pravnih lica koji se smatraju naručiocima, na način i pod uslovima propisanim Zakonom o javnim nabavkama.

  • Javne nabavke za 2019. godinu možete pogledati ovde
  • Javne nabavke za 2018. godinu možete pogledati ovde.
  • Javne nabavke za 2017. godinu možete pogledati ovde
  • Plan nabavki za 2014. godinu (do 27. aprila) možete pogledati ovde
  • Plan nabavki za 2013. godinu možete preuzeti ovde
  • Plan nabavki za period jul – decembar 2012. godine možete preuzeti ovde

  • Javne nabavke do 27. aprila 2014. godinu koje je sprovodilo Ministarstvo možete pogledati ovde

Javne nabavke koje je sprovodilo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine možete naći na veb sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na sledećem linku.