Податке о приходима и расходима Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања можете погледати овде.


Податке о приходима и расходима Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања до 31. децембра 2013. године можете погледати овде.