Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

28. октобар 2020.

Министар Горан Триван у обраћању новинарима

28. октобра 2020.|

Министар заштите животне средине Горан Триван обратио се синоћ новинарима, када је представио најзначајније резултате у протеклом трогодишњем раду Министарствa и назначио главне изазове који предстоје у овој области. Триван је указао да је Министарство постигло изузетне помаке у заштити животне средине, уз подршку и помоћ представника цивилног друштва и медија, који су допринели да екологија као тема коначно добије право грађанства.
22. октобар 2020.

Консултативни састанак – IV национални извештај о спровођењу Архуске конвенције

22. октобра 2020.|

Министарство заштите животне средине је у сарадњи са Архус центром Нови Београд, а уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, организовало консултативни састанак о спровођењу Архуске конвенције у Републици Србији.
15. октобар 2020.

Министар Триван на стручно-научној конференцији о водама

15. октобра 2020.|

Министар заштите животне средине Горан Триван учествовао је на 41. Међународној конференцији „ Водовод и канализација `20“ која се 14. и 15. октобра одржава у Краљеву. Комференција кроз различите сесије разматра истраживачко-развојна, техничко-технолошка, економска, законска и друга актуелна питања из области снабдевања водом.
15. октобар 2020.

Јавне консултације о Предлогу 4. националног Извештаја о спровођењу Архуске конвенције

15. октобра 2020.|

Министарство заштите животне средине је у сарадњи са Архус центром Нови Сад и уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији одржало јавне консултације о Предлогу 4. националног извештаја о спровођењу Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине (Архуска конвенција), у складу са обавезама које Република Србија има као чланица Конвенције.
12. октобар 2020.

Београд, 12.октобар 2020.

12. октобра 2020.|

Министарство заштите животне средине верује да државни програм „Србија 2025“ представља Српски „New deal“ који има снагу да заправо буде део Европског Зеленог договора и зеленог опоравка. Овај стратешки пројекат може бити ренесанса Србије, не само у еколошком смислу. Министарство заштите животне средине је већ по оснивању 2017. године јасно формулисало примарни циљ – решавање вишедеценијског проблема загађивања вода  Србије, дакле, изградњу постројења за прераду отпадних вода и регионалних центара за управљање комуналним  отпадом.