Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

25. март 2020.

Отказивање јавног увида у документ Извештај о безбедности за Производно-пословни комплекс „Healthcare Europe“

25. марта 2020.|

Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да се до даљнег отказује јавни увид у документ Извештај о безбедности за Производно-пословни комплекс „Healthcare Europe“ за производњу меке полиуретанске пене, душека и јастука од меморијске пене у Руми, оператера „Healthcare Europe“ доо Рума, који је планиран да траје у периоду од 16. марта до 10. априла 2020. године, као и јавна презентација и расправа у вези наведеног документа, која је заказана за 22. април 2020. године са почетком у 11 часова, у Конференцијској сали Kултурног Центра Рума у Руми, услед новонасталих околности које се тичу проглашења ванредног стања.

13. фебруар 2020.

Национални план за смањење емисија главних загађујућих материја које потичу из старих великих постројења за сагоревање

13. фебруара 2020.|

На основу члана 38, а у вези члана 50. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РСˮ, број 30/18),        Влада доноси Национални план за смањење емисија главних загађујућих материја које потичу из старих великих постројења за сагоревање УВОД Овај документ представља Национални план за смањење емисија главних загађујућих материја које потичу из старих великих постројења за сагоревање[1] (у даљем тексту: NERP) у циљу смањења емисија загађујућих материја у ваздух из великих постројења за сагоревање чија је укупна улазна инсталисана топлотна снага једнака 50 MW или већа и која поседују употребну дозволу издату пре 1. јула 1992. године, а у недостатку употребне дозволе грађевинску дозволу или која су пуштена у рад пре 1. јула 1992. године.
1. октобар 2019.

Република Србија награђена за успешно спречавање илегалне трговине супстанцама које оштећују озонски омотач

1. октобра 2019.|

Министарство заштите животне средине Републике Србије је добитник медаље и сертификата за успешно спречавање илегалне трговине супстанцама које оштећују озонски омотач. Признање је уручено на Годишњем састанку регионалне мреже Европе и централне Азије (ЕЦА) царине и озонских службеника у Кијеву, Украјини, који је одржан у септембру 2019. године.
16. септембар 2019.

Дан заштите озонског омотача 2019

16. септембра 2019.|

Министарство заштите животне средине обележава 16. септембра Међународни дан заштите озонског омотача под слоганом: ОЗОНСКИ ОМОТАЧ – 32 године обнављања, у циљу да се подсетимо на заједнички рад и уложене напоре у заштити озонског омотача, који трају већ 32 године. Овај веома важан дан нас подсећа да и убудуће наставимо са спровођењем активности и мера којима ће се спречити даље оштећење озонског омотача и тиме осигурамо здравље људи и читаве планете. Захваљујући Монтреалском протоколу, који се показао као најуспешнији споразум из области заштите животне средине, земље потписнице успеле су да избаце из употребе 99 процената супстанци које оштећују озонски омотач, превасходно оних које су се користиле у расхладним и клима-уређајима, и тиме омогућиле обнову озонског омотача, што је и научно потврђено.
25. јун 2019.

Kоначнa ранг листе о додели средстава Зеленог фонда Републике Србије за пошумљавање у 2019. години

25. јуна 2019.|

Министарство заштите животне средине, а на основу Уредбе о ближим условима које морају да испуњавају корисници средстава, услови и начин расподеле средстава, начин праћења коришћења средстава и уговорених права и обавеза, као и друга питања од значаја за додељивање и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, број 25/18), 20. јуна 2019. године донело  je Одлуку о утврђивању коначне ранг листе о додели средстава Зеленог фонда Републике Србије за пошумљавање у 2019. години.