Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

30. новембар 2015.

Извештај о извршеном јавном увиду и јавној расправи о Предлогу уредбе о проглашењу и студији заштите предела изузетних одлика „Аде и одсеци код Сланкаменаˮ

30. новембра 2015.|

У складу са чланом 43. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 91/10-исправка), Министарство пољопривреде и заштите животне средине је спровело процедуру јавног увида и јавне расправе о Предлогу уредбе о заштити и Студији заштите предела изузетних одлика „Аде и одсеци код Сланкаменаˮ.
25. август 2015.

Извештај са јавне расправе на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о заштити природе – у појединостима

25. августа 2015.|

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити природе вођена је у складу са Закључком Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије о спровођењу јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити природе 05 Број: 011-6709/2015 од 17. јуна 2015. године.
17. август 2015.

Извештај о јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине, у појединостима

17. августа 2015.|

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине вођена је у складу са Закључком Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије о спровођењу јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине 05 Број: 011-6709/2015 од 17. јуна 2015. године.
12. август 2015.

Извештај о јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом – појединачни коментари

12. августа 2015.|

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона o управљању отпадом вођена је у складу са Закључком Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије o спровођењу јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом 05 Број: 011-6717/2015 од 17. јуна 2015. године.