Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Разне информације за јавност

2. децембар 2020.

КОНКУРС ЗА УСТУПАЊЕ РИБАРСКОГ ПОДРУЧЈА „РАСИНА” И ДЕЛА РИБАРСКОГ ПОДРУЧЈА „ИБАР” НА КОРИШЋЕЊЕ

2. децембра 2020.|

На основу члана 5. ст. 1. и 3. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС”, бр. 128/14 и 95/18 – др. закон), Министарство заштите животне средине оглашава К О Н К У Р С ЗА УСТУПАЊЕ РИБАРСКОГ ПОДРУЧЈА „РАСИНА” И ДЕЛА РИБАРСКОГ ПОДРУЧЈА „ИБАР” НА КОРИШЋЕЊЕ
9. октобар 2020.

ТЕРМИН ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ЧУВАРА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА ОКТОБАРСКИ РОК 2020. ГОДИНЕ

9. октобра 2020.|

Стручни испит за чувара заштићеног подручја у октобарском року полагаће се у згради СИВ-а III, Омладинских бригада 1, Београд, у следећим терминима: у среду, 28. октобра 2020. године, у сали Протокола на I спрату, општи део испита са почетком у 10 часова (тест), а посебни део испита (усмени) са почетком у 11:30 часова и у петак, 30. октобра 2020. године, у сали Протокола на I спрату, општи део испита са почетком у 10 часова (тест), а посебни део испита (усмени) са почетком у 11:30 часова.
29. септембар 2020.

СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА РИБОЧУВАРА

29. септембра 2020.|

Стручни испит за рибочувара ће се одржати 20. октобра 2020. године у 11 часова, у згради СИВ 3,  у великој сали на трећем спрату, улица Омладинских бригада 1, Нови Београд. Право на полагање стручног испита за рибочувара имају лица старија од 18 година, која уредно поднесу законом прописану документацију за полагање испита најкасније до 13. октобра 2020. године на адресу: Министарство заштите животне средине (пријава за полагање стручног испита за рибочувара) Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд
29. септембар 2020.

СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА РИБАРА

29. септембра 2020.|

Стручни испит за рибара ће се одржати 20. октобра 2020. године у 11 часова, у згради СИВ 3,  у великој сали на трећем спрату, улица Омладинских бригада 1, Нови Београд. Право на полагање стручног испита за рибара имају лица старија од 18 година, која уредно поднесу законом прописану документацију за полагање испита најкасније до 13. октобра 2020. године на адресу: Министарство заштите животне средине (пријава за полагање стручног испита за рибара) Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд
28. септембар 2020.

Информација о року за достављање пријава за полагање стручног испита за чувара заштићеног подручја за октобарски испитни рок 2020. године

28. септембра 2020.|

Полагање стручног испита за чувара заштићеног подручја у октобарском испитном року биће организовано крајем октобра месеца 2020. године. Пријаве за полагање стручног испита за октобарски рок достављају се од 30.9. do 7.10. 2020. године.