Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Razne informacije za javnost

2. decembar 2020.

KONKURS ZA USTUPANJE RIBARSKOG PODRUČJA „RASINA” I DELA RIBARSKOG PODRUČJA „IBAR” NA KORIŠĆENJE

2. decembra 2020.|

Na osnovu člana 5. st. 1. i 3. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS”, br. 128/14 i 95/18 – dr. zakon), Ministarstvo zaštite životne sredine oglašava K O N K U R S ZA USTUPANJE RIBARSKOG PODRUČJA „RASINA” I DELA RIBARSKOG PODRUČJA „IBAR” NA KORIŠĆENJE
9. oktobar 2020.

TERMIN ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA ČUVARA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA OKTOBARSKI ROK 2020. GODINE

9. oktobra 2020.|

Stručni ispit za čuvara zaštićenog područja u oktobarskom roku polagaće se u zgradi SIV-a III, Omladinskih brigada 1, Beograd, u sledećim terminima: u sredu, 28. oktobra 2020. godine, u sali Protokola na I spratu, opšti deo ispita sa početkom u 10 časova (test), a posebni deo ispita (usmeni) sa početkom u 11:30 časova i u petak, 30. oktobra 2020. godine, u sali Protokola na I spratu, opšti deo ispita sa početkom u 10 časova (test), a posebni deo ispita (usmeni) sa početkom u 11:30 časova.
29. septembar 2020.

STRUČNI ISPIT ZA RIBOČUVARA

29. septembra 2020.|

Stručni ispit za ribočuvara će se održati 20. oktobra 2020. godine u 11 časova, u zgradi SIV 3,  u velikoj sali na trećem spratu, ulica Omladinskih brigada 1, Novi Beograd. Pravo na polaganje stručnog ispita za ribočuvara imaju lica starija od 18 godina, koja uredno podnesu zakonom propisanu dokumentaciju za polaganje ispita najkasnije do 13. oktobra 2020. godine na adresu: Ministarstvo zaštite životne sredine (prijava za polaganje stručnog ispita za ribočuvara) Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd
29. septembar 2020.

STRUČNI ISPIT ZA RIBARA

29. septembra 2020.|

Stručni ispit za ribara će se održati 20. oktobra 2020. godine u 11 časova, u zgradi SIV 3,  u velikoj sali na trećem spratu, ulica Omladinskih brigada 1, Novi Beograd. Pravo na polaganje stručnog ispita za ribara imaju lica starija od 18 godina, koja uredno podnesu zakonom propisanu dokumentaciju za polaganje ispita najkasnije do 13. oktobra 2020. godine na adresu: Ministarstvo zaštite životne sredine (prijava za polaganje stručnog ispita za ribara) Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd
28. septembar 2020.

Informacija o roku za dostavljanje prijava za polaganje stručnog ispita za čuvara zaštićenog područja za oktobarski ispitni rok 2020. godine

28. septembra 2020.|

Polaganje stručnog ispita za čuvara zaštićenog područja u oktobarskom ispitnom roku biće organizovano krajem oktobra meseca 2020. godine. Prijave za polaganje stručnog ispita za oktobarski rok dostavljaju se od 30.9. do 7.10. 2020. godine.