Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

15. јун 2020.

СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА РИБАРА

15. јуна 2020.|

Стручни испит за рибара ће се одржати 30. jуна 2020. године у 12 часова, у згради СИВ 3,  на првом спрату, у Сали 125, улица Омладинских бригада 1, Нови Београд. Право на полагање стручног испита за рибара имају лица старија од 18 година, која уредно поднесу законом прописану документацију за полагање испита најкасније до 23. јуна 2020. године на адресу:
15. јун 2020.

СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА РИБОЧУВАРА

15. јуна 2020.|

Стручни испит за рибочувара ће се одржати 30. јуна 2020. године у 12 часова, у згради СИВ 3,  на првом спрату, у Сали 125, улица Омладинских бригада 1, Нови Београд. Право на полагање стручног испита за рибочувара имају лица старија од 18 година, која уредно поднесу законом прописану документацију за полагање испита најкасније до 23. јуна 2020. године на адресу:
2. јун 2020.

СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА РИБАРА

2. јуна 2020.|

Стручни испит за рибара ће се одржати 30. jуна 2020. године у 12 часова, у згради СИВ 3,  на првом спрату, у Сали 125, улица Омладинских бригада 1, Нови Београд. Право на полагање стручног испита за рибара имају лица старија од 18 година, која уредно поднесу законом прописану документацију за полагање испита најкасније до 23. јуна 2020. године на адресу: Министарство заштите животне средине (пријава за полагање стручног испита за рибара) Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд Кандидати чије пријаве стигну после наведеног датума полагаће испит у термину, који ће накнадно бити одређен.
2. јун 2020.

СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА РИБОЧУВАРА

2. јуна 2020.|

Стручни испит за рибочувара ће се одржати 30. јуна 2020. године у 12 часова, у згради СИВ 3,  на првом спрату, у Сали 125, улица Омладинских бригада 1, Нови Београд. Право на полагање стручног испита за рибочувара имају лица старија од 18 година, која уредно поднесу законом прописану документацију за полагање испита најкасније до 23. јуна 2020. године на адресу: Министарство заштите животне средине (пријава за полагање стручног испита за рибочувара) Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд Кандидати чије пријаве стигну после наведеног датума полагаће испит у термину, који ће накнадно бити одређен.
7. фебруар 2020.

ТЕРМИН ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ЧУВАРА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА ФЕБРУАРСКИ РОК 2020. ГОДИНЕ

7. фебруара 2020.|

Стручни испит за чувара заштићеног подручја у фебруарском испитном року, полагаће се у згради СИВ-а III, Омладинских бригада 1, Београд, у следећем термину: у понедељак, 24. фебруара 2020. године, у сали Протокола на I спрату, општи део испита са почетком у 1000 часова (тест), а посебни део испита (усмени) са почетком у 1130 часова. Приликом уласка у зграду неопходно је пријавити се обезбеђењу зграде (понети личну карту) и сачекати у холу.