Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

3. фебруар 2020.

СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА РИБОЧУВАРА ПРОМЕНА ТЕРМИНА ОДРЖАВАЊА ИСПИТА

3. фебруара 2020.|

С обзиром на то да је 17. фебруар 2020. нерадни дан, стручни испит за рибочувара одржаће се 21. фебруара у 12 часова, у згради СИВ 3,  на првом спрату, у Сали 125, улица Омладинских бригада 1, Нови Београд. Право на полагање стручног испита за рибочувара имају лица старија од 18 година, која уредно поднесу законом прописану документацију за полагање испита најкасније до 10. фебруара 2020. године на адресу: Министарство заштите животне средине (пријава за полагање стручног испита за рибочувара) Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд
3. фебруар 2020.

СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА РИБАРА ПРОМЕНА ТЕРМИНА ОДРЖАВАЊА ИСПИТА

3. фебруара 2020.|

С обзиром на то да је 17. фебруар 2020. нерадни дан, стручни испит за рибара одржаће се 21. фебруара у 12 часова, у згради СИВ 3,  на првом спрату, у Сали 125, улица Омладинских бригада 1, Нови Београд. Право на полагање стручног испита за рибара имају лица старија од 18 година, која уредно поднесу законом прописану документацију за полагање испита најкасније до 14. фебруара 2020. године на адресу: Министарство заштите животне средине (пријава за полагање стручног испита за рибара) Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд
10. јануар 2020.

Информација о року за достављање пријава за полагање стручног испита за чувара заштићеног подручја за фебруарски испитни рок 2020. године

10. јануара 2020.|

Полагање стручног испита за чувара заштићеног подручја у фебруарском испитном року биће организовано средином месеца фебруара 2020. године. Пријаве за полагање стручног испита за фебруарски рок достављају се од 10. до 20. јануара 2020. године. У складу са Правилником о полагању стручног испита за чувара заштићеног подручја („Службени гласник РС”, број 117/14), право на полагање стручног испита за чувара заштићеног подручја имају лица старија од 18 година, која су запослена код управљача заштићеног подручја, на радном месту чувара заштићеног подручја, са најмање средњом сручном спремом и која уредно поднесу прописану документацију за полагање испита.
19. новембар 2019.

СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА РИБОЧУВАРА

19. новембра 2019.|

Стручни испит за рибочувара ће се одржати 10. децембра 2019. године у 12 часова, у згради СИВ 3,  на првом спрату, у Сали 125, улица Омладинских бригада 1, Нови Београд. Право на полагање стручног испита за рибочувара имају лица старија од 18 година, која уредно поднесу законом прописану документацију за полагање испита најкасније до 3. децембра 2019. године на адресу: Министарство заштите животне средине (пријава за полагање стручног испита за рибочувара) Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд Кандидати чије пријаве стигну после наведеног датума полагаће испит у термину, који ће накнадно бити одређен.
19. новембар 2019.

СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА РИБАРА

19. новембра 2019.|

Стручни испит за рибара ће се одржати 10. децембра 2019. године у 12 часова, у згради СИВ 3,  на првом спрату, у Сали 125, улица Омладинских бригада 1, Нови Београд. Право на полагање стручног испита за рибара имају лица старија од 18 година, која уредно поднесу законом прописану документацију за полагање испита најкасније до 3. децембра 2019. године на адресу: Министарство заштите животне средине (пријава за полагање стручног испита за рибара) Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд Кандидати чије пријаве стигну после наведеног датума полагаће испит у термину, који ће накнадно бити одређен.