Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Разне информације за јавност

26. јун 2020.

ОТКАЗАНО ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА РИБАРА И СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА РИБОЧУВАРА

26. јуна 2020.|

Полагање стручног испита за рибара и рибочувара, којe је заказанo за 30. јун 2020. године у 12 часова, у згради СИВ 3, Омладинских бригада 1, Београд, отказује се у циљу спречавања ширења заразне болести COVID-19, док се не стекну услови за његово безбедно спровођење. Кандидати за полагање стручног испита за рибара и рибочувара, који су доставили уредну пријаву, моћи ће, без поновног пријављивања, да полажу испит у неком од наредних термина.
15. јун 2020.

СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА РИБАРА

15. јуна 2020.|

Стручни испит за рибара ће се одржати 30. jуна 2020. године у 12 часова, у згради СИВ 3,  на првом спрату, у Сали 125, улица Омладинских бригада 1, Нови Београд. Право на полагање стручног испита за рибара имају лица старија од 18 година, која уредно поднесу законом прописану документацију за полагање испита најкасније до 23. јуна 2020. године на адресу:
15. јун 2020.

СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА РИБОЧУВАРА

15. јуна 2020.|

Стручни испит за рибочувара ће се одржати 30. јуна 2020. године у 12 часова, у згради СИВ 3,  на првом спрату, у Сали 125, улица Омладинских бригада 1, Нови Београд. Право на полагање стручног испита за рибочувара имају лица старија од 18 година, која уредно поднесу законом прописану документацију за полагање испита најкасније до 23. јуна 2020. године на адресу:
2. јун 2020.

СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА РИБАРА

2. јуна 2020.|

Стручни испит за рибара ће се одржати 30. jуна 2020. године у 12 часова, у згради СИВ 3,  на првом спрату, у Сали 125, улица Омладинских бригада 1, Нови Београд. Право на полагање стручног испита за рибара имају лица старија од 18 година, која уредно поднесу законом прописану документацију за полагање испита најкасније до 23. јуна 2020. године на адресу: Министарство заштите животне средине (пријава за полагање стручног испита за рибара) Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд Кандидати чије пријаве стигну после наведеног датума полагаће испит у термину, који ће накнадно бити одређен.
2. јун 2020.

СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА РИБОЧУВАРА

2. јуна 2020.|

Стручни испит за рибочувара ће се одржати 30. јуна 2020. године у 12 часова, у згради СИВ 3,  на првом спрату, у Сали 125, улица Омладинских бригада 1, Нови Београд. Право на полагање стручног испита за рибочувара имају лица старија од 18 година, која уредно поднесу законом прописану документацију за полагање испита најкасније до 23. јуна 2020. године на адресу: Министарство заштите животне средине (пријава за полагање стручног испита за рибочувара) Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд Кандидати чије пријаве стигну после наведеног датума полагаће испит у термину, који ће накнадно бити одређен.