Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Разне информације за јавност

29. мај 2020.

Донета Одлука о додели подстицајних средстава по Јавном конкурсу за 2019. годину

29. маја 2020.|

Министарство заштите животне средине објавило је 1. априла 2019. године Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за 2019. годину. Предмет конкурса је додела подстицајних средстава за поновну употребу и искоришћавање отпада као секундарне сировине или за добијање енергије и за производњу кеса – трегерица за вишекратну употребу, за 2019. годину.
7. фебруар 2020.

ТЕРМИН ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ЧУВАРА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА ФЕБРУАРСКИ РОК 2020. ГОДИНЕ

7. фебруара 2020.|

Стручни испит за чувара заштићеног подручја у фебруарском испитном року, полагаће се у згради СИВ-а III, Омладинских бригада 1, Београд, у следећем термину: у понедељак, 24. фебруара 2020. године, у сали Протокола на I спрату, општи део испита са почетком у 1000 часова (тест), а посебни део испита (усмени) са почетком у 1130 часова. Приликом уласка у зграду неопходно је пријавити се обезбеђењу зграде (понети личну карту) и сачекати у холу.
3. фебруар 2020.

СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА РИБОЧУВАРА ПРОМЕНА ТЕРМИНА ОДРЖАВАЊА ИСПИТА

3. фебруара 2020.|

С обзиром на то да је 17. фебруар 2020. нерадни дан, стручни испит за рибочувара одржаће се 21. фебруара у 12 часова, у згради СИВ 3,  на првом спрату, у Сали 125, улица Омладинских бригада 1, Нови Београд. Право на полагање стручног испита за рибочувара имају лица старија од 18 година, која уредно поднесу законом прописану документацију за полагање испита најкасније до 10. фебруара 2020. године на адресу: Министарство заштите животне средине (пријава за полагање стручног испита за рибочувара) Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд
3. фебруар 2020.

СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА РИБАРА ПРОМЕНА ТЕРМИНА ОДРЖАВАЊА ИСПИТА

3. фебруара 2020.|

С обзиром на то да је 17. фебруар 2020. нерадни дан, стручни испит за рибара одржаће се 21. фебруара у 12 часова, у згради СИВ 3,  на првом спрату, у Сали 125, улица Омладинских бригада 1, Нови Београд. Право на полагање стручног испита за рибара имају лица старија од 18 година, која уредно поднесу законом прописану документацију за полагање испита најкасније до 14. фебруара 2020. године на адресу: Министарство заштите животне средине (пријава за полагање стручног испита за рибара) Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд
10. јануар 2020.

Информација о року за достављање пријава за полагање стручног испита за чувара заштићеног подручја за фебруарски испитни рок 2020. године

10. јануара 2020.|

Полагање стручног испита за чувара заштићеног подручја у фебруарском испитном року биће организовано средином месеца фебруара 2020. године. Пријаве за полагање стручног испита за фебруарски рок достављају се од 10. до 20. јануара 2020. године. У складу са Правилником о полагању стручног испита за чувара заштићеног подручја („Службени гласник РС”, број 117/14), право на полагање стручног испита за чувара заштићеног подручја имају лица старија од 18 година, која су запослена код управљача заштићеног подручја, на радном месту чувара заштићеног подручја, са најмање средњом сручном спремом и која уредно поднесу прописану документацију за полагање испита.