Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

2. децембар 2020.

КОНКУРС ЗА УСТУПАЊЕ РИБАРСКОГ ПОДРУЧЈА „РАСИНА” И ДЕЛА РИБАРСКОГ ПОДРУЧЈА „ИБАР” НА КОРИШЋЕЊЕ

2. децембра 2020.|

На основу члана 5. ст. 1. и 3. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС”, бр. 128/14 и 95/18 – др. закон), Министарство заштите животне средине оглашава К О Н К У Р С ЗА УСТУПАЊЕ РИБАРСКОГ ПОДРУЧЈА „РАСИНА” И ДЕЛА РИБАРСКОГ ПОДРУЧЈА „ИБАР” НА КОРИШЋЕЊЕ
29. мај 2020.

Донета Одлука о додели подстицајних средстава по Јавном конкурсу за 2019. годину

29. маја 2020.|

Министарство заштите животне средине објавило је 1. априла 2019. године Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за 2019. годину. Предмет конкурса је додела подстицајних средстава за поновну употребу и искоришћавање отпада као секундарне сировине или за добијање енергије и за производњу кеса – трегерица за вишекратну употребу, за 2019. годину.
24. април 2019.

ПРАВИЛНИК О САДРЖИНИ ОБРАСЦА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА САКУПЉАЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ПРОМЕТ ЗАШТИЋЕНИХ ВРСТА ДИВЉЕ ФЛОРЕ, ФАУНЕ И ГЉИВА

24. априла 2019.|

На основу члана 114. став 3 Закона о накнадама за коришћење јавних добара  (,,Службени гласник РСˮ, број 95/18), Министар заштите животне средине  доноси   ПРАВИЛНИК О САДРЖИНИ ОБРАСЦА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА САКУПЉАЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ПРОМЕТ ЗАШТИЋЕНИХ ВРСТА ДИВЉЕ ФЛОРЕ, ФАУНЕ И ГЉИВА
9. април 2019.

Утврђени критеријуми за доделу контигената пужева у 2019.год

9. априла 2019.|

Процедура издавања дозвола за сакупљање пужева је следећа:   Право учешћа на Конкурсу за издавање дозвола за сакупљање заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива у комерцијалне сврхе у 2019. години, имају правна лица и предузетници који се баве делатношћу сакупљања заштићених врста у комерцијалне сврхе дивље флоре, фауне и гљива.
22. фебруар 2019.

КОНКУРС за издавање дозвола за сакупљање из природе заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива у 2019. години

22. фебруара 2019.|

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, на основу члана 15. Уредбе о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне („Службени гласник РС” бр. 31/05, 45/05-исправка, 22/07, 38/08, 9/10 и 69/11), расписује   КОНКУРС             за издавање дозвола за сакупљање из природе заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива у 2019. години.