Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

31. januar 2019.

Prateće Saopštenje za objavljivanje Godišnjeg plana raspisivanja javnog konkursa

31. januara 2019.|

U skladu sa čl. 4. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS”, broj 16 /18) Ministarstvo zaštite životne sredine, dana 31. januara 2019. godine objavljuje Godišnji plan raspisivanja javnog konkursa za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2019. godini.
2. novembar 2018.

Konkurs za ustupanje ribarskog područja ,,Sava” na korišćenje

2. novembra 2018.|

Na osnovu člana 5. st. 1. i 3. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS”, broj 128/14), Ministarstvo zaštite životne sredine oglašava KONKURS ZA USTUPANJE RIBARSKOG PODRUČJA ,,SAVA” NA KORIŠĆENJE Oglašava se ustupanje Ribarskog područja ,,Sava” na korišćenje, određenog Rešenjem o ustanovljavanju ribarskih područja („Službeni glasnik RS”, broj 90/2015).
1. avgust 2018.

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA

1. avgusta 2018.|

Na osnovu člana 68. stav 1., a u vezi sa članom 54. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), člana 17. stav 2. i člana 20. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 41/07 – prečišćeni tekst i 109/09), Služba za upravljanje kadrovima oglašava
18. april 2018.

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

18. aprila 2018.|

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE  na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS” broj 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07 ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), člana 17. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, broj 41/07-prečišćen tekst i 109/09) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i  dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-480/2018 od 30.01.2018. godine,  oglašava Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta
17. april 2018.

Procedura izdavanja dozvola za sakupljanje puževa

17. aprila 2018.|

Procedura izdavanja dozvola za sakupljanje puževa je sledeća: Pravo učešća na Konkursu za izdavanje dozvola za sakupljanje zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva u komercijalne svrhe u 2018. godini, imaju pravna lica i preduzetnici koji se bave delatnošću sakupljanja zaštićenih vrsta u komercijalne svrhe divlje flore, faune i gljiva.