Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

28. februar 2018.

UNESCO/ISEDC KO-SPONZORISANI PROGRAM STIPENDIRANJA – 2018

28. februara 2018.|

U skladu sa strategijom i ciljevima odobrenog UNESKO programa i budžeta za programsku sekciju stipendiranja, UNESKO međunarodni centar II kategorije za održivi energetski razvoj (ISEDC) u Moskvi (Ruska Federacija) nudi dvadeset stipendija u trajanju od po četiri nedelje tokom 2018. godine. Cilj ovog programa stipendiranja je izgradnja kapaciteta i razvoj ljudskih resursa u oblasti održivih i obnovljivih izvora energije u zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji. Aktivnosti obuke u okviru ovih stipendija se održavaju u specijalizovanim ustanovama u Ruskoj Federaciji. Nastava će se održavati na engleskom jeziku. UNESKO će se zauzimati za prijave koje su iz zemalja u razvoju i zemalja u tranziciji (lista pozvanih država članica je u Aneksu I).
24. jul 2017.

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava

24. jula 2017.|

OBAVEŠTENJE Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za 2017. godinu, koji je objavljen na internet stranici ovog ministarstva od 16. juna 2017. godine, na osnovu Zakona i izmenama i dopunama zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, broj 62/2017), sprovešće Ministarstvo zaštite životne sredine. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, na osnovu Zakona o prestanku važenja Zakona o Fondu za zaštitu životne sredine („Službeni glasnik RS”, broj 93/12), člana 4. Uredbe o visini i uslovima za dodelu podsticajnih sredstava („Službeni glasnik RS”, br. 88/09, 67/10, 101/10, 16/11, 86/11, 35/12, 48/12,   41/13, 81/14, 30/15, 44/16 i 43/17), Pravilnika o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada („Službeni glasnik RS”, broj 43/17), člana 54. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon, 103/15 i 99/16) i člana 2. stav 6. alineja 4. Pravilnika o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave  za trezor („Službeni glasnik RS”, br. 113/13, 8/14 i 24/16), objavljuje
15. jun 2017.

Informacija o roku za dostavljanje prijava za polaganje stručnog ispita za čuvara zaštićenog područja za julski ispitni rok 2017. godine

15. juna 2017.|

Polaganje stručnog ispita za čuvara zaštićenog područja u julskom ispitnom roku će biti organizovano krajem jula meseca 2017. godine. Prijave za polaganje stručnog ispita za julski rok dostavljaju se od 16. juna do 30. juna 2017. godine. U skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita za čuvara zaštićenog područja („Službeni glasnik RS”, broj 117/14), pravo na polaganje stručnog ispita za čuvara zaštićenog područja imaju lica starija od 18 godina, koja su zaposlena kod upravljača zaštićenog područja, na radnom mestu čuvara zaštićenog područja, sa najmanje srednjom sručnom spremom i koja uredno podnesu propisanu dokumentaciju za polaganje ispita.
6. jun 2017.

Informacija o datumu polaganja stručnog ispita za čuvara zaštićenog područja za junski ispitni rok 2017. godine

6. juna 2017.|

Polaganje stručnog ispita za čuvara zaštićenog područja, u junskom roku će se održati  28. juna 2017. godine. O tačnom terminu i rasporedu kandidata za polaganje ispita, Ministarstvo će naknadno, elektronskom poštom, obavestiti upravljače zaštićenih područja koji su podneli, za svoje kandidate, kompletnu dokumentaciju i prijavu za polaganje ispita.
3. mart 2017.

Informacija o roku za dostavljanje prijava za polaganje stručnog ispita za čuvara zaštićenog područja za aprilski ispitni rok 2017. godine

3. marta 2017.|

Polaganje stručnog ispita za čuvara zaštićenog područja u aprilskom ispitnom roku će biti organizovano krajem aprila meseca 2017. godine. Prijave za polaganje stručnog ispita za aprilski rok dostavljaju se od 2. do 17. marta 2017. godine.