Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

28. новембар 2016.

Информација о датуму полагања стручног испита за чувара заштићеног подручја за децембарски испитни рок 2016. године

28. новембра 2016.|

Полагање стручног испита за чувара заштићеног подручја, у децембарском року ће се одржати  21. децембра 2016. године. О тачном термину и распореду кандидата за полагање испита, Министарство ће накнадно, електронском поштом, обавестити управљаче заштићених подручја који су поднели, за своје кандидате, комплетну документацију и пријаву за полагање испита
18. новембар 2016.

СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА РИБОЧУВАРА

18. новембра 2016.|

Стручни испит за рибочувара ће се одржати 5. децембра  2016. године у 12 часова, у згради СИВ 3,  на првом спрату, у Сали 125, улица Омладинских бригада 1, Нови Београд.
18. новембар 2016.

СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА РИБАРА

18. новембра 2016.|

Стручни испит за рибара ће се одржати 5. децембра 2016. године у 12 часова, у згради СИВ 3,  на првом спрату, у Сали 125, улица Омладинских бригада 1, Нови Београд.
8. новембар 2016.

Информација о датуму полагања стручног испита за чувара заштићеног подручја  за новембарски испитни рок 2016. године

8. новембра 2016.|

Полагање стручног испита за чувара заштићеног подручја, у новембарском року ће се одржати 29. новембра 2016. године. О тачном термину и распореду кандидата за полагање испита, Министарство ће накнадно, електронском поштом, обавестити управљаче заштићених подручја који су поднели, за своје кандидате, комплетну документацију и пријаву за полагање испита.
20. мај 2016.

Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава

20. маја 2016.|

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, на основу Закона о престанку важења Закона о Фонду за заштиту животне средине („Службени гласник РС”, број 93/12), члана 4. Уредбе о висини и условима за доделу подстицајних средстава („Службени гласник РС”, бр. 88/09, 67/10, 101/10, 16/11, 86/11, 35/12, 48/12,   41/13 и 81/14), Правилника о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада („Службени гласник РС”, број 44/16), члана 54. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15) и члана 2. став 6. алинеја 4. Правилника о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе  за трезор („Службени гласник РС”, бр. 113/13, 8/14 и 24/16), објављује ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА