Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

13. октобар 2020.

Обавештење о јавном увиду у документ Извештај о безбедности за Производно-пословни комплекс ПСГ „Банатски Двор“

13. октобра 2020.|

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/2018-др. закон), Министарство заштите животне средине, даје следеће:   О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је овом Министарству достављен захтев за издавање сагласности и документ ажурирани Извештај о безбедности за комплекс ПСГ „Банатски Двор“ у Банатском Двору, оператера ПСГ „Банатски Двор“ д.о.о.
7. август 2020.

Захтев за издавање сагласности и документ ажуриран Извештај о безбедности за комплекс „ХИП Петрохемија“ Панчево, оператера „ХИП Петрохемија“ а.д. Панчево

7. августа 2020.|

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11- одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/2018-др. закон), Министарство заштите животне средине, даје следеће: О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је овом Министарству достављен захтев за издавање сагласности и документ ажуриран Извештај о безбедности за комплекс „ХИП Петрохемија“ Панчево, оператера „ХИП Петрохемија“ а.д. Панчево.
9. јун 2020.

Обавештење о јавном увиду у документ Извештај о безбедности за Производно-пословни комплекс „Healthcare Europe“

9. јуна 2020.|

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/2018-др. закон), Министарство заштите животне средине, даје следеће:
19. март 2020.

Захтев за издавање сагласности и документ Извештај о безбедности за Производно-пословни комплекс „Healthcare Europe“

19. марта 2020.|

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/2018-др. закон), Министарство заштите животне средине, даје следеће:
4. октобар 2019.

Захтев за издавање сагласности и документ ажуриран Извештај о безбедности за комплекс Рафинерија нафте Панчево, оператера НИС а.д Нови Сад

4. октобра 2019.|

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 – одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018-др. закони) Министарство заштите животне средине, даје следеће: