Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

26. јул 2019.

Захтев за издавање сагласности и документ Извештај о безбедности за комплекс Огранак ТИР Бор

26. јула 2019.|

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/2018 и 95/2018-др. закон), Министарство заштите животне средине, даје следеће:
10. јун 2019.

Захтев за издавање сагласности и ажурирани документ Извештај о безбедности, оператера „Trayal korporacija“ а.д. Крушевац

10. јуна 2019.|

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/2018-др. закон), Министарство заштите животне средине, даје следеће:
23. мај 2019.

Захтев за издавање сагласности и документ Извештај о безбедности за комплекс, Постројење за производњу прашкастих и течних детерџената у Зрењанину

23. маја 2019.|

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/2018-др. закон), Министарство заштите животне средине, даје следеће:
22. јануар 2019.

Захтев за издавање сагласности и документ Извештај о безбедности за комплекс Стандард Гас д.о.о. Нови Сад-огранак Оџаци, оператера Стандард Гас д.о.о. Нови Сад

22. јануара 2019.|

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16 и 76/18), Министарство заштите животне средине, даје следеће:
28. мај 2018.

Захтев за издавање сагласности и документ Извештај о безбедности за Фабрику за производњу патронираних емулзионих експлозива, емулзионих матрица, АНФО експлозива и Руднел система и складиштење привредних експлозива у Бољевцу, оператера „Eksplozivi Rudex“ д.о.о. Београд. 

28. маја 2018.|

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон,43/11-УС и 14/16), Министарство заштите животне средине, даје следеће: