Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

26. октобар 2020.

Решење о издавању интегрисане дозволе за постројење CRH (Srbija) d.о.о. Поповац

26. октобра 2020.|

На основу члана 15., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
2. јун 2020.

Решење о издавању интегрисане дозволе за оператера „VIBAC BALCANI“ d.o.o.

2. јуна 2020.|

На основу члана 15., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
28. новембар 2019.

Решење о издавању интегрисане дозволе за постројење ИГМ „МЛАДОСТ“ д.о.о. Лесковац

28. новембра 2019.|

На основу члана 15., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
24. април 2019.

Решење о издавању интегрисане дозволе за постројење „МESSER TEHNOGAS“ А.D. Београд, „Фабрикa Краљево“ у Краљеву

24. априла 2019.|

На основу члана 15., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
10. јануар 2019.

Решење о издавању интегрисане дозволе за постројење ИГМ „ОПЕКА“ д.о.о. Смедеревска Паланка

10. јануара 2019.|

На основу члана 15., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће: