Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

16. новембар 2018.

Решење о ревизији интегрисане дозволе за оператера ”Мессер Техногас” AД

16. новембра 2018.|

На основу члана 15, а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
17. јул 2018.

Решење о издавању интегрисане дозволе за оператера TИТАН ЦЕМЕНТАРА КОСЈЕРИЋ д.о.о.

17. јула 2018.|

На основу члана 15., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
6. јун 2018.

Решење о издавању интегрисане дозволе за оператера „ELIXIR ZORKA-MINERALNA ĐUBRIVA“ d.o.o. Шабац

6. јуна 2018.|

На основу члана 15., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
20. април 2018.

Решење о издавању интегрисане дозволе за постројење „ЗОРКА-КЕРАМИКА“ д.о.о. Шабац

20. априла 2018.|

На основу члана 15, а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
5. април 2018.

Решење о издавању интегрисане дозволе за оператера Фабрика соли метала Бор

5. априла 2018.|

На основу члана 15., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће: