Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

16. novembar 2018.

Rešenje o reviziji integrisane dozvole za operatera ”Messer Tehnogas” AD

16. novembra 2018.|

Na osnovu člana 15, a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (”Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 25/15), daje sledeće:
17. jul 2018.

Rešenje o izdavanju integrisane dozvole za operatera TITAN CEMENTARA KOSJERIĆ d.o.o.

17. jula 2018.|

Na osnovu člana 15., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (”Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 25/15), daje sledeće:
6. jun 2018.

Rešenje o izdavanju integrisane dozvole za operatera „ELIXIR ZORKA-MINERALNA ĐUBRIVA“ d.o.o. Šabac

6. juna 2018.|

Na osnovu člana 15., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (”Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 25/15), daje sledeće:
20. april 2018.

Rešenje o izdavanju integrisane dozvole za postrojenje „ZORKA-KERAMIKA“ d.o.o. Šabac

20. aprila 2018.|

Na osnovu člana 15, a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 25/15), daje sledeće:
5. april 2018.

Rešenje o izdavanju integrisane dozvole za operatera Fabrika soli metala Bor

5. aprila 2018.|

Na osnovu člana 15., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (”Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 25/15), daje sledeće: