Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

15. januar 2018.

Rešenje o izdavanju integrisane dozvole za operatera JKP „Gradska Toplana“ Niš, toplana „Krivi Vir“ iz Niša

15. januara 2018.|

Na osnovu člana 15, a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 25/15), daje sledeće:
14. jun 2017.

Rešenje o izdavanju integrisane dozvole za operatera za operatera ”FCC EKO” d.o.o. ogranak Lapovo

14. juna 2017.|

Na osnovu člana 15., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (”Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 25/15), daje sledeće:
16. decembar 2016.

Rešenje o izdavanju integrisane dozvole po zahtevu operatera IGM „Mladost“ d.o.o. Leskovac, ogranak Vlasotince

16. decembra 2016.|

Na osnovu člana 15, a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 25/15), daje sledeće:
16. decembar 2016.

Rešenje o izdavanju integrisane dozvole za operatera ”PWW Deponija” d.o.o. iz Jagodine

16. decembra 2016.|

Na osnovu člana 15., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (”Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 25/15), daje sledeće:
30. avgust 2016.

Rešenje o reviziji integrisane dozvole za operatera ”Sojaprotein” AD iz Bečeja

30. avgusta 2016.|

Na osnovu člana 18., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (”Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 25/15), Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, daje sledeće: