Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

18. јун 2015.

Решење о издавању интегрисане дозволе за оператера ”Сојапротеин” АД из Бечеја

18. јуна 2015.|

На основу члана 15. став 5, а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
12. мај 2015.

Решење о издавању интегрисане дозволе по захтеву оператера ИГМ „Младост“

12. маја 2015.|

На основу члана 15, а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (Службени гласник РС, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
24. март 2015.

Решење о издавању интегрисане дозволе за оператера ”Mессер Техногас” A.Д

24. марта 2015.|

На основу члана 15. став 5, а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
18. мај 2014.

Решење о издавању интегрисане дозволе за оператера „Железара Смедерево“ д.о.о. огранак Шабац

18. маја 2014.|

На основу члана 15. став 5., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, број 135/04), даје следеће: