Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

3. jun 2020.

Nacrt integrisane dozvole za postrojenje CRH (Srbija) d.o.o. Popovac

3. juna 2020.|

Na osnovu člana 12., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 25/15), daje sledeće:
10. februar 2020.

Nacrt integrisane dozvole za operatera „VIBAC BALCANI“ d.o.o.

10. februara 2020.|

Na osnovu člana 12., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (”Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 25/15), daje sledeće:
5. avgust 2019.

Nacrt integrisane dozvole za postrojenje IGM „MLADOST“ d.o.o. Leskovac, Ogranak Mala Plana

5. avgusta 2019.|

Na osnovu člana 12., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 25/15), daje sledeće:
16. januar 2019.

Nacrt integrisane dozvole od operatera „MESSER TEHNOGAS“ A.D. Beograd

16. januara 2019.|

Na osnovu člana 12., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 25/15), daje sledeće:
4. oktobar 2018.

Nacrt rešenja o reviziji integrisane dozvole za operatera ”Messer Tehnogas” AD

4. oktobra 2018.|

Na osnovu člana 12, a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (”Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 25/15), daje sledeće: