Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

18. децембар 2017.

Нацрт интегрисане дозволе оператера Рударско топионичарски басен Бор група Топионица и рафинација бакра Бор д.о.о.

18. децембра 2017.|

На основу члана 12., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
24. март 2017.

Нацрт интегрисане дозволе за оператера ”FCC EKO” д.о.о. огранак Лапово, ул. Ратника Солунског фронта бб, број захтева: 353-01-00014/2014-18, за рад регионалне депоније ”Врбак” у Лапову

24. марта 2017.|

На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
3. фебруар 2017.

Нацрт интегрисане дозволе за оператера ЈКП „Градска Топлана Ниш”, Tоплана „Криви вир“

3. фебруара 2017.|

На основу члана 12., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
10. новембар 2016.

Нацрт интегрисане дозволе за оператера ”PWW Депонија” д.о.о. из Јагодине

10. новембра 2016.|

На основу члана 12., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
4. новембар 2016.

Нацрт интегрисане дозволе по захтеву оператера ИГМ „Младост“ д.о.о. Лесковац, Огранак Власотинце, број захтева 353-01-02285/2010-02, за рад постројења и обављање активности производње грађевинског материјала

4. новембра 2016.|

На основу члана 12., став 6., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/2015), даје следеће: