Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

28. јул 2016.

Нацрт решења о ревизији интегрисане дозволе за оператера ”Сојапротеин” АД из Бечеја, број захтева: 353-01-01514/2013-05, за рад постројења ”Сојапротеин” АД

28. јула 2016.|

На основу члана 18., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (Службени гласник РС, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће: ОБАВЕШТЕЊЕ о нацрту решења о ревизији интегрисане дозволе
19. мај 2015.

Нацрт интегрисане дозволе по захтеву оператера ”Сојапротеин” АД из Бечеја

19. маја 2015.|

ИСТЕКЛО ОБАВЕШТЕЊЕ На основу члана 12., став 6., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (Службени гласник РС, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
3. април 2015.

Нацрт интегрисане дозволе по захтеву оператера ИГМ „Младост“ д.о.о. Лесковац

3. априла 2015.|

ИСТЕКЛО ОБАВЕШТЕЊЕ На основу члана 12., став 6., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (Службени гласник РС, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће: