Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

23. август 2018.

Захтев за ревизију интегрисане дозволе од оператера ”Messer Tehnogas” AД

23. августа 2018.|

На основу члана 18, а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
10. август 2018.

Захтев за издавање интегрисане дозволе од оператера „Меsser Tehnogas“ Београд

10. августа 2018.|

На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
20. април 2018.

Захтев за издавање интегрисане дозволе од оператера ИГМ „ОПЕКА“ д.о.о. Смедеревска Паланка

20. априла 2018.|

На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
2. март 2018.

Захтев за интегрисану дозволу оператера Титан Цементара Косјерић д.о.о.

2. марта 2018.|

На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
30. јануар 2018.

Захтев за интегрисану дозволе од оператера ”Yunirisk” d.о.о., Београд

30. јануара 2018.|

На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће: