Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

20. децембар 2017.

Захтев за издавање интегрисане дозволе од оператера „ЗОРКА-КЕРАМИКА“ д.о.о. Шабац

20. децембра 2017.|

На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
15. март 2017.

Захтев за издавање интегрисане дозволе оператера „ELIXIR ZORKA-MINERALNA ĐUBRIVA“

15. марта 2017.|

На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће: ОБАВЕШТЕЊЕ  о пријему захтева за издавање интегрисане дозволе
27. децембар 2016.

Захтев за интегрисану дозволе од оператера ”FCC EKO” д.о.о. огранак Лапово, ул. Ратника Солунског фронта бб, број захтева: 353-01-00014/2014-18, за рад регионалне депоније ”Врбак” у Лапову

27. децембра 2016.|

На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
14. новембар 2016.

Захтев за интегрисану дозволу оператера Рударско топионичарски басен Бор група Топионица и рафинација бакра Бор д.о.о., Погон Електролиза, РЈ Фабрика соли метала

14. новембра 2016.|

На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
4. октобар 2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање интегрисане дозволе IGM “Mladost”

4. октобра 2016.|

На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће: ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање интегрисане дозволе