Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

30. август 2016.

Захтев за ревизију интегрисане дозволе од оператера оператера ”CRH (Србија)” д.о.о из Поповца

30. августа 2016.|

На основу члана 18., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), Министарство пољопривреде и заштите животне средине даје следеће:
29. јул 2016.

Захтев за интегрисану дозволу ”PWW Депонија” д.о.о. из Јагодине

29. јула 2016.|

На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће ОБАВЕШТЕЊЕ о захтеву за  интегрисану дозволу
16. март 2016.

Захтев за ревизију интегрисане дозволе од оператера ”Сојапротеин” АД из Бечеја

16. марта 2016.|

На основу члана 18., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (Службени гласник РС, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
24. новембар 2015.

Захтев за издавање интегрисане дозволе од оператера ЈКП „Градска Топлана Ниш”- локација „Криви вир“

24. новембра 2015.|

ИСТЕКЛО ОБАВЕШТЕЊЕ На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (Службени гласник РС, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће: ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање интегрисане дозволе
8. април 2015.

Захтев за интегрисану дозволу оператера „Апатинска пивара“ д.о.о. Апатин

8. априла 2015.|

ИСТЕКЛО ОБАВЕШТЕЊЕ На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће: