Захтев за интегрисану дозволе по захтеву оператера ”Сојапротеин” АД из Бечеја

24. марта 2015.|

ИСТЕКЛО ОБАВЕШТЕЊЕ На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће: