Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

29. август 2016.

Решење којим је дата сагласност носиоцу пројекта предузећу YUNIRISK d.o.o из Београда, Симина 18, на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за инертизацију индустријског отпада са MID-MIX реактором у кругу фабрике ”21. мај” у Раковици

29. августа 2016.|

На основу чл. 24 и 25., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. и члана 33. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), даје следеће
18. јул 2016.

Решење да је носилац пројекта STEEL-IMPEX d.o.o. из Новог Сада-Сремска Каменица, Вихорска 35 у обавези да ажурира Студију о процени утицаја на животну средину пројекта складиштења и третмана отпадних возила и електричног и електронског отпада на КП 5297/2 КО Краљево, територија Града Краљева

18. јула 2016.|

На основу чл. 28., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
1. децембар 2015.

Решење да је носилац пројекта YUNIRISK д.о.о. у обавези да ажурира Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Постројење за инертизацију индустријских отпада са MID-MIX реактором у кругу Фабрике аутомотора „21. мај” у Раковици

1. децембра 2015.|

На основу чл. 28., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), даје следеће