Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

3. novembar 2019.

Rešenje o određivanju obima i sadržaja ažurirane Studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta proizvodnje legura magnezijuma iz otpada na bazi magnezijuma nestandardnog kvaliteta,

3. novembra 2019.|

Na osnovu čl. 14. stav 4. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće
3. novembar 2019.

Rešenje o određivanju obima i sadržaja ažurirane Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja i mehaničkog tretmana opasnog otpada

3. novembra 2019.|

Na osnovu čl. 14. stav 4. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće
30. oktobar 2019.

Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje državnog puta A5 (Autoput E-761) Pojate – Preljina, deonica Mrčajevci – Preljina

30. oktobra 2019.|

Na osnovu čl. 14. stav 7. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće
30. oktobar 2019.

Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje državnog puta A5 (Autoput E-761) Pojate – Preljina

30. oktobra 2019.|

Na osnovu čl. 14. stav 7. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće
18. oktobar 2019.

Rešenje kojim se nosiocu projekta Regionalni centar za upravljanje otpadom „Eko Tamnava“

18. oktobra 2019.|

Na osnovu čl. 14. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće