Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

20. јул 2020.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Реконструкцијe дела Топле ваљаонице – линије за загревање слабова

20. јула 2020.|

На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ 135/04, 36/09), даје следеће
2. јун 2020.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК на површинском копу ”Главица – Бојиновићи”

2. јуна 2020.|

На основу чл. 25, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
14. мај 2020.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину, пројекта експлоатације дијабаза као техничко-грађевинског камена у лежишту ”Дреновачки Кик”, на делу к.п.бр. 758/1, КО Дреновци

14. маја 2020.|

На основу чл. 25, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
14. мај 2020.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК на површинском копу ”Лешје”

14. маја 2020.|

На основу чл. 25, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
9. април 2020.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње нове котларнице у комплексу аеродрома „Никола Тесла“-Београд, на к.п. 3739/40 К.О. Сурчин

9. априла 2020.|

На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 2. и 3. и чл. 26. став 2.  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће