Закључак о обустављању поступка одлучивања по предмету “Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта престанка рада и уклањања – демонтаже постројења за производњу керамичких производа печењем, ГО Земун, Град Београд”

4. фебруара 2016.|