Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

9. јун 2015.

Захтев за одлучивање о учешћу Републике Србије, као потенцијално угрожене стране, у процедури процене утицаја на животну средину за пројекат екплоатације и прераде руде злата и сребра у лежишту Тран

9. јуна 2015.|

На основу чланова 14. и 32. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09) и члана 3. Закона о потврђивању Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту („Сл. гласник РС – Међународни уговори“, бр. 102/2007), Министарство пољопривреде и заштите животне средине даје следеће
25. мај 2015.

Консултација о прекограничном утицају на животну средину нацрта Генералног мастер плана саобраћаја Румуније

25. маја 2015.|

На основу чл. 23., Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 88/10) ), кao i чл.10. Протокола о стратешкој процени утицаја на животну средину Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту (Protocol on Strategic Environmental Assessment to the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context („Службени гласник Републике Србије“ – Meђународни уговори, бр.102/07) даје следеће