Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

10. децембар 2020.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације мермерисаних кречњака као природног грађевинског камена на локалитету ”Возник”, на к.п. број 2201, КО Рудно

10. децембра 2020.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
9. децембар 2020.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње ауто пута Рума Шабац, деоница ауто пута Е-70 (петља „Рума“)

9. децембра 2020.|

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
2. децембар 2020.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину за Пројекат реконструкције и доградње зграде музеја на археолошком налазишту Медијана

2. децембра 2020.|

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
2. децембар 2020.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта адаптације хемијских лабораторија у приземљу објекта бр. 22, комплекса Хемофарм, погон Шабац, на к.п.бр. 6916/1, КО Шабац

2. децембра 2020.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
2. децембар 2020.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције и адаптације објекта за складиштење и третман отпада, на к.п.бр. 328/4, КО Мишар

2. децембра 2020.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће