Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

23. децембар 2020.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње аутопута Кузмин – Сремска рача

23. децембра 2020.|

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
9. децембар 2020.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње ауто пута Рума Шабац, деоница ауто пута Е-70 (петља „Рума“)

9. децембра 2020.|

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
26. новембар 2020.

Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: ”Складиштење и третман опасног отпада, на к.п.бр. 1388/3, на територији КО Ниш – Црвени Крст

26. новембра 2020.|

На основу чл.28. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
25. новембар 2020.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: ”Изградња Еко Парк Трајал Крушевац – Постројење за третман отпада плазма поступком и инсинерацијом”, на к.п.бр. 37/17, КО Паруновац

25. новембра 2020.|

На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
25. новембар 2020.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта формирања одлагалишта у откопани простор површинског копа ”Краку Бугареску Цементација 1”, на територији КО Кривељ

25. новембра 2020.|

На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће