Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

23. decembar 2020.

Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje autoputa Kuzmin – Sremska rača

23. decembra 2020.|

Na osnovu čl. 14. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
9. decembar 2020.

Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje auto puta Ruma Šabac, deonica auto puta E-70 (petlja „Ruma“)

9. decembra 2020.|

Na osnovu čl. 14. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
26. novembar 2020.

Zahtev za određivanje obima i sadržaja za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: ”Skladištenje i tretman opasnog otpada, na k.p.br. 1388/3, na teritoriji KO Niš – Crveni Krst

26. novembra 2020.|

Na osnovu čl.28. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće
25. novembar 2020.

Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: ”Izgradnja Eko Park Trajal Kruševac – Postrojenje za tretman otpada plazma postupkom i insineracijom”, na k.p.br. 37/17, KO Parunovac

25. novembra 2020.|

Na osnovu čl.14. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće
25. novembar 2020.

Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta formiranja odlagališta u otkopani prostor površinskog kopa ”Kraku Bugaresku Cementacija 1”, na teritoriji KO Krivelj

25. novembra 2020.|

Na osnovu čl.14. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće