Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

25. septembar 2020.

Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije i promene namene objekta magacina cementa u postrojenje za dekontaminaciju i tretman elektroenergetske opreme, KO Aleksandrovo, na terioriji SO Merošina

25. septembra 2020.|

Na osnovu čl.14. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće
18. septembar 2020.

Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu – fazna izgradnja deonice autoputa E-761 od Kruševca (Koševi) do Adrana km 27+600 – km 81+476.86 na sektorima Kruševac (Koševi) – Medveđa

18. septembra 2020.|

Na osnovu čl. 14. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće
4. septembar 2020.

Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje brze saobraćajnice IB reda: Slepčević – granični prelaz Badovinci (Pavlovića most)

4. septembra 2020.|

Na osnovu čl. 14. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E
27. avgust 2020.

Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta modernizacije pruge (rekonstrukcija i izgradnja) Beograd – Subotica – državna granica (Kelebija), deonica Novi Sad – Subotica

27. avgusta 2020.|

Na osnovu čl.14. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće
30. jul 2020.

Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje IB reda br. 27, Loznica – Valjevo – Lazarevac, deonica Iverak – Lajkovac

30. jula 2020.|

Na osnovu čl. 14. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće