Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

11. decembar 2020.

Obaveštenje o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za tretman neopasnog otpada u mobilnom postrojenju na teritoriji Republike Srbije privrednog društva „NS Damper 021“ d.o.o. Novi Sad

11. decembra 2020.|

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 – dr. zakon) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za tretman neopasnog otpada u mobilnom postrojenju na teritoriji Republike Srbije, podnetog od privrednog društva „NS Damper 021“ d.o.o. Novi Sad, ul. Vase Stajića br. 8/2.
10. decembar 2020.

Obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje izmene i dopune Rešenja o izdavanju dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada i odlaganje otpada na deponiju neopasnog otpada JKP „Duboko“ Užice

10. decembra 2020.|

Ministarstvo zaštite životne sredine na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 – dr. zakon) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje izmene i dopune integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada i odlaganje otpada na deponiju neopasnog otpada na lokaciji postrojenja za upravljanje otpadom u Užicu, podnet od Regionalnog centra za upravljanje otpadom JKP „Duboko“ Užice.
10. decembar 2020.

OBAVEŠTENJE O UKIDANJU REŠENJA preduzetniku Predrag Danilović Pr, prerada otpada i trgovinska radnja „Green Technology“ Guča

10. decembra 2020.|

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu člana 184. stav 1. tačka 1. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/16 i 95/18 – autentično tumačenje) objavljuje OBAVEŠTENJE O UKIDANJU REŠENJA preduzetniku Predrag Danilović Pr, prerada otpada i trgovinska radnja „Green Technology“ Guča za skladištenje i transport neopasnog otpada, koje je donela Opština Lučani, Opštinska uprava, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, imovinu i inspekcijske poslove.
9. decembar 2020.

OBAVEŠTENJE O UKIDANJU REŠENJA preduzetniku Predrag Danilović Pr, prerada otpada i trgovinska radnja „Green Technology“ Guča

9. decembra 2020.|

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu člana 184. stav 1. tačka 1. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/16 i 95/18 – autentično tumačenje) objavljuje OBAVEŠTENJE O UKIDANJU REŠENJA preduzetniku Predrag Danilović Pr, prerada otpada i trgovinska radnja „Green Technology“ Guča  za sakupljanje neopasnog otpada, koje je donela Opština Lučani, Opštinska uprava, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, imovinu i inspekcijske poslove.
20. novembar 2020.

OBAVEŠTENJE O ODUZIMANJU DOZVOLE privrednom društvu „Torex Co“ d.o.o. Beograd – u stečaju 

20. novembra 2020.|

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu člana 67. stav 6. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 – dr. zakon) objavljuje OBAVEŠTENJE O ODUZIMANJU DOZVOLE privrednom društvu „Torex Co“ d.o.o. Beograd – u stečaju za skladištenje opasnog otpada na lokaciji operatera, u Beogradu, ulica Viline Vode bb, na k.p. broj 7/25 KO Palilula, koju je izdalo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine.