Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

9. jul 2020.

OBAVEŠTENJE O POSTUPKU POKRETANJA ZAŠTITE PARKA PRIRODE „BEGEČKA JAMA”

9. jula 2020.|

Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka, 14/16 i 95/18 – dr. zakon) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja revizije zaštite prirodnog područja III (treće) kategorije, Parka prirode „Begečka jama”.
11. jun 2020.

OBAVEŠTENJE O POSTUPKU POKRETANJA ZAŠTITE SPOMENIK PRIRODE „KAMENIČKI VIS”

11. juna 2020.|

Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka,  14/16 i 95/18 – dr. zakon) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja III (treće) kategorije, kao Spomenik prirode „Kamenički vis”.
27. novembar 2019.

JAVNI UVID O NACRTU UREDBE O PROGLAŠENJU I STUDIJI ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE „KOVAČEVIĆA PEĆINA”

27. novembra 2019.|

U skladu sa članom 43. Zakona o zaštiti prirode (,,Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka, 14/16 i 95/18-dr. zakon), Ministarstvo zaštite životne sredine oglašava   JAVNI UVID O NACRTU UREDBE O PROGLAŠENJU I STUDIJI ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE „KOVAČEVIĆA PEĆINA” Spomenik prirode „Kovačevića pećina” nalazi se na teritoriji opštine Krupanj, odnosno na teritoriji sela Cerova, zaseok Kovačevići.
21. oktobar 2019.

OBAVEŠTENJE O POSTUPKU POKRETANJA REVIZIJE ZAŠTITE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „UVAC”

21. oktobra 2019.|

Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka, 14/16 i 95/18-dr. zakon) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja revizije zaštite prirodnog područja I (prve) kategorije, kao Specijalni rezervat prirode „Uvac”.
18. oktobar 2019.

OBAVEŠTENJE O POSTUPKU POKRETANJA REVIZIJE ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE „DUBOČKA PEĆINA – GAURA MARE”

18. oktobra 2019.|

Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka, 14/16 i 95/18-dr. zakon) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja revizije zaštite prirodnog područja II (druge) kategorije, kao Spomenika prirode „Dubočka pećina – Gaura Mare”.