Министарство заштите животне средине објавило је 1. априла 2019. године Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за 2019. годину. Предмет конкурса је додела подстицајних средстава за поновну употребу и искоришћавање отпада као секундарне сировине или за добијање енергије и за производњу кеса – трегерица за вишекратну употребу, за 2019. годину.

По расписаном Јавном конкурсу за доделу подстицајних средстава за 2019. годину, а на основу спроведене конкурсне процедуре и коначне Листе пријава за доделу подстицајних средстава за 2019. годину, коју је утврдила Комисија за спровођење поступка за доделу подстицајних средстава на основу Јавног конкурса за 2019. годину, донета је Одлука о додели подстицајних средстава по Јавном конкурсу за 2019. годину

Одлуку о додели подстицајних средстава по Јавном конкурсу за 2019. годину можете преузети овде.