Ministarstvo zaštite životne sredine objavilo je 1. aprila 2019. godine Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za 2019. godinu. Predmet konkursa je dodela podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu i iskorišćavanje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije i za proizvodnju kesa – tregerica za višekratnu upotrebu, za 2019. godinu.

Po raspisanom Javnom konkursu za dodelu podsticajnih sredstava za 2019. godinu, a na osnovu sprovedene konkursne procedure i konačne Liste prijava za dodelu podsticajnih sredstava za 2019. godinu, koju je utvrdila Komisija za sprovođenje postupka za dodelu podsticajnih sredstava na osnovu Javnog konkursa za 2019. godinu, doneta je Odluka o dodeli podsticajnih sredstava po Javnom konkursu za 2019. godinu

Odluku o dodeli podsticajnih sredstava po Javnom konkursu za 2019. godinu možete preuzeti ovde.