Eko taksa

Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara propisane su, između ostalih, naknade za zagađivanje životne sredine i naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

Ekonomski instrumenti

Potrebna dokumentacija, obrasci u okviru ekonomskih instrumenata u oblasti zaštite životne sredine.

Upravljanje otpadom

Potrebna dokumentacija, obrasci kao i republičke administrativne takse za upravljanje otpadom.

ZAHTEVI :

Hemijski udesi

Obaveštenja o hemijskim udesima, javne rasprave

Procena uticaja na životnu sredinu

Uputstva, zahtevi i doneta rešenja o proceni uticaja na životnu sredinu.

Upravljanje hemikalijama

Potrebna dokumentacija, obrasci kao i republičke administrativne takse i naknade za upravljanje hemikalijama i biocidnim proizvodima.

Zaštita vazduha i ozonskog omotača

Potrebna dokumentacija, obrasci kao spisak ovlašćenih institucija za zaštitu vazduha i ozonskog omotača .

Zaštita biodiverziteta

Potrebna dokumentacija, obrasci kao spisak ovlašćenih institucija za zaštitu biodiverziteta i kontrola sakupljanja i prometa zaštićenih vrsta flore i faune.

Zaštita od buke i vibracija

Potrebna dokumentacija, obrasci kao spisak ovlašćenih institucija za zaštitu od buka i vibracija.

Zaštita od nejonizujućih zračenja

Potrebna dokumentacija, kao i spisak ovlašćenih institucija za zaštitu od nejonizujućih zračenja.

Zahtev za mišljenje za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina

Potrebna dokumentacija uz Zahtev za mišljenje za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina na opremu koja služi neposredno za zaštitu životne sredine.

Spisak kontrolnih listi u Sektoru inspekcije za zaštitu životne sredine