Списак контролних листи у Сектору за надзор и предострожност у животној средини

У складу са чланом 14. Закона о инспекцијском надзору (’’Сл. Гласник РС’’ бр. 36/15) сачињене су контролне листе Сектора.

Инспекција за заштиту животне средине

Инспекција за рибарство