Spisak kontrolnih listi u Sektoru za nadzor i predostrožnost u životnoj sredini

U skladu sa članom 14. Zakona o inspekcijskom nadzoru (’’Sl. Glasnik RS’’ br. 36/15) sačinjene su kontrolne liste Sektora.

Inspekcija za zaštitu životne sredine

Inspekcija za ribarstvo