Редни број Назив контролне листе
01 Контролна листа за управљаче заштићених подручја – управљање заштићеним подручјем
02 Контролна листа за управљаче заштићених подручја – чуварска служба
03 Контролна листа за управљаче заштићених подручја – обавезе управљача заштићеног подручја
04 Контролна листа за управљаче заштићених подручја – употреба хемијских средстава на заштићеном подручју
05 Контролна листа за оператере  који се баве прометом заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива – откуп заштићених  дивљих врста биљака, животиња и гљива
06 Контролна листа за оператере  који се баве прометом заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива – извоз заштићених врста биљака, животиња и гљива
07 Контролна листа за оператере  који се баве прометом заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива – увоз заштићених врста биљака, животиња и гљива
08 Контролна листа за откупна места  заштићених дивљих биљних и животињских врста
09 Контролна листа за држаоце примерака заштићених врста животиња – држалац примерака заштићених врста животиња
10 Контролна листа за држаоце примерака заштићених врста животиња – узгој заштићених врста животиња
11 Контролна листа за држаоце примерака заштићених врста животиња -трговина заштићеним дивљим врстама животиња
12 Контролна листа за зоо вртове – испуњеност услова и активности
13 Контролна листа за зоо вртове – испуњеност  услова  за  држање  отровних животиња
14 Контролна листа за зоо вртове – промет заштићеним врстама животиња
15 Контролна листа за управљаче Националних паркова – управљање Националним  парком
16 Контролна листа за управљаче Националних паркова – обавезе управљача Националног парка
17 Контролна листа за управљаче Националних паркова – чуварска служба
18 Контролна листа за управљаче Националних паркова – употреба хемијских средстава на заштићеном подручју
19 Контролна листа за управљаче заштићених подручја од локалног значаја – управљање
20 Контролна листа за управљаче заштићених подручја од локалног значаја – обавезе управљача